Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı və söhbət mərhələsində sualların hazırlanmasında istifadə olunan normativ hüquqi aktlar


Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

- "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu;

- "Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

Ailə Məcəlləsi;

- "İcra məmurları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə;

- "Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.08.2006-cı il tarixli Fərmanı;

Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə;

"İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.08.2002-ci il tarixli Fərmanı ;

- Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.04.2010-cu il və 15.02.2011-ci il tarixli fərmanları;

Mülki Məcəllədə fiziki şəxsin anlayışı, mülki hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti, hüquqi şəxsin anlayışı, növləri, hüquq qabiliyyəti, onun yaradılması və ləğvi ilə bağlı müddəalar;

Cinayət Məcəlləsində cinayətin anlayışı və təsnifatı, cəzanın anlayışı və növləri, cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən istintaqı aparılan cinayətlər ilə bağlı müddəalar;

Cinayət-Prosessual Məcəllədə cinayət təqibi, cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirləri, cinayət təqibi üzrə məhkəməyədək icraat, hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat ilə bağlı müddəalar;

Cəzaların İcrası Məcəlləsində probasiya nəzarəti, elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi, məhkumun cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrası, şərti məhkum edilmiş və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxslər ilə bağlı müddəalar;

"Əmək Məcəlləsində" əmək müqaviləsi, işçilərin iş və istirahət vaxti, əmək və icra intizamı ilə bağlı müddəalar;

İnzibati Xətalar Məcəlləsində inzibati məsuliyyət, inzibati xətalara görə tətbiq edilən tənbeh növləri və onların tətbiqi qaydaları, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan, habelə protokol tərtib edilən inzibati xətalar üzrə işlərlə bağlı icraata dair müddəalar;

"İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda əsas anlayışların mahiyyəti, qanunun tətbiqi dairəsi, inzibati icraatın başlanılması üçün əsaslar, inzibati aktlar və onların icra edilməsi ilə bağlı müddəalar;

"Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununda korrupsiyanın anlayışı, qarşısının alınması üzrə tələblər və məhdudiyyətlər, bu hüquqpozmaların subyektləri və onların məsuliyyəti ilə bağlı müddəalar;

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanununda vətəndaşların müraciət etmək hüququ, formaları, dövlət orqanlarının bu sahədə vəzifələri, vətəndaşların qəbul edilməsi, müraciətlərə baxılması qaydası və müddətləri ilə bağlı müddəalar;

"Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanununda ekstradisiyanın şərtləri və prosedur qaydaları, barəsində sorğu edilən şəxsin verilməsindən imtina ilə bağlı müddəalar;

"Cinayət işlərinə dair hüquqi yardım haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda bu qanunun tətbiqi dairəsi, hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edilməsi və prosedur qaydaları ilə bağlı müddəalar;

- "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququ, qulluğa qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında həyata keçirilməsi, dövlət qulluğunun prinsipləri, dövlət qulluqçusunun hüquqi vəziyyəti ilə bağlı müddəalar;

- "Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhlükəsizlik tədbirləri, bu tədbirlərin tətbiqi və ləğvi ilə bağlı müddəalar;

"Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.12.2011-ci il tarixli Sərəncamının mahiyyəti, məqsədləri və həmin sənədə əsasən Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməli olan tədbirlər ilə bağlı müddəalar;

"Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.12.2018-ci il tarixli Sərəncamının mahiyyəti, məqsədi və həmin sənədə əsasən Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməli olan tədbirlər ilə bağlı müddəalar;

"ASAN xidmət" mərkəzlərinin yaradılması, fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin göstərilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.07.2012-ci il və 05.09.2012-ci il tarixli fərmanlarında mərkəzlərdə ədliyyə orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər və bu xidmətlərin təşkili ilə bağlı müddəalar;

"Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli Fərmanında Ədliyyə Nazirliyi qarşısında qoyulan vəzifələrlə bağlı müddəalar;

"Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.02.2017-ci il tarixli Sərəncamı.

"Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdiriliməsi haqqında"  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03.04.2019-cu il tarixli Fərmanı.

- “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.02.2017-ci il tarixli Fərmanı;

- "İctimai işlər cəzasına məhkum olunmuş və ictimai işlər növündə inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş şəxslərin cəlb ediləcəyi işlərin növləri və belə işlərin keçiriləcəyi yerlərin müəyyənləşdirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17.10.2017-ci il tarixli Qərarı;

- "Məhkum edilmiş və ya barəsində qətimkan tədbiri seçilmiş şəxslərə tətbiq edilən elektron nəzarət vasitələrinin siyahısının və onların tətbiqi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10.04.2018-ci il tarixli Qərarı;

- Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin 29 noyabr 2007-ci il tarixli 41-T nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları";

- İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyada hüquq və azadlıqlar, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Konvensiyaya dair bəyanat və qeyd-şərtləri ilə bağlı müddəalar.

edliyye2020az
iacca
help_az
iap
eplc