Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələrə dair işlər barədə məlumat (2015-2020)

Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələrə dair işlər barədə


MƏLUMAT

İşlər

Baxılmışdır

Qətnamə çıxarılmışdır

İddia təmin edilmişdir

Mahiyyəti üzrə baxılmadan qərarlar çıxarılmışdır

2015-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.909

2.239

1.835

1.670

2016-cı il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.159

1.690

1.311

1.469

2017-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.663

1.939

1.497

1.724

2018-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

4.078

2.118

1.622

1.960

2019-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

4.853

2.310

1.657

2.543

2020-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.607

1.754

1.176

1.853

iacca
help_az
iap
eplc